Coronavirus

Visualisatie COVID-19

Beste klant,

Het coronavirus verspreidt zich snel. Daarom zijn voorzorgsmaatregelen meer dan nodig voor onze eigen gezondheid en veiligheid, vandaar annuleren wij voorlopig alle afspraken op en/of buiten kantoor. Indien u een afspraak had tussen vandaag en 3 april, dan vragen wij u ons te contacteren. Eventueel kan het overleg via telefoon, mail of Skype. Indien de maatregelen van de overheid verlengd worden, zullen wij deze ook opvolgen.

Voor het ophalen en binnenbrengen van boekhouding, vragen wij u uitzonderlijk om hiervoor even te telefoneren. Bij ophalen van boekhouding, zullen wij deze klaar leggen in een bak in het sas aan de voordeur. Indien u boekhouding komt binnenbrengen, vragen wij ook om dit te deponeren in deze bak.

Dank voor uw begrip.

Het ITAA publiceert brochure om leden te helpen in coronatijd

In deze toch wel uitzonderlijke tijden wenst het ITAA zijn leden en stagiairs bij te staan en te informeren over de verschillende maatregelen die op de verschillende beleidsniveaus worden getroffen ten behoeve van de ondernemers. Lees er alles over in onderstaande brochure.

Download brochure

Steunmaatregelen

Indien u getroffen bent door de coronacrisis, zit u ongetwijfeld met tal van vragen. Via dit nieuwsbericht proberen wij u een overzicht te bezorgen van welke steunmaatregelen er nu reeds voorzien worden. We volgen dit de komende dagen op en brengen u op de hoogte indien er nieuwe ontwikkelingen en/of extra informatie beschikbaar is.

Sociale Bijdragen

De overheid voorziet in een aantal maatregelen om zelfstandigen in hoofdberoep of meewerkende partners, die door de uitbraak van het virus in moeilijkheden komen, te helpen. We zetten ze voor u op een rijtje.

1. Betalingsuitstel

De maatregel is van toepassing op de voorlopige bijdragen van de 2 eerste kwartalen van 2020 (maar niet voor de regularisatiebijdragen).

 • De sociale bijdragen voor het eerste kwartaal 2020 => moet ten laatste betaald zijn op 31/03/2021
 • De sociale bijdragen voor het  tweede kwartaal 2020 => moet ten laatste betaald zijn op 30/06/2021

U dient dit betalingsuitstel aan te vragen bij uw sociaal verzekeringsfonds per mail of per brief en dit

 • vóór 31/03/2020 voor het uitstel van het eerste en tweede kwartaal 2020
 • vóór 15/06/2020 voor het uitstel van het tweede kwartaal 2020

In de aanvraag aan uw sociaal verzekeringsfonds vermeldt u de volgende gegevens:

 • Uw naam, voornaam en woonplaats ;
 • De naam en zetel van uw bedrijf ;
 • Uw ondernemingsnummer.

2. Vermindering voorlopige sociale bijdragen

Liggen je huidige inkomsten onder de voorlopige berekeningsbasis van je sociale bijdragen? Dan kan je een vermindering van je sociale bijdragen aanvragen bij jouw sociaal verzekeringsfonds. Je toont in dat geval aan dat je gevolgen ondervindt van het coronavirus en dat je geschatte beroepsinkomen zich onder één van de wettelijke drempels bevindt. (Let dan wel op dat je definitieve inkomsten van 2020 onder de gekozen drempel blijven om boetes en verhogingen te vermijden – of laat je geschatte inkomen in de loop van het jaar toch terug aanpassen.)

3. Vrijstelling van bijdragen voor het eerste en tweede kwartaal 2020

Als je je als zelfstandige tijdelijk in moeilijke financiële omstandigheden bevindt kan je een vrijstelling van je sociale bijdragen aanvragen.

Wacht hiervoor tot je je afrekening van het tweede kwartaal krijgt en dien een globale aanvraag voor de eerste twee kwartalen in.

Deze vrijstelling vraag je rechtstreeks aan via de portaalsite van de overheid via deze link: https://www.socialsecurity.be/citizen/nl/static/applics/cvb/index.htm Het RSVZ beslist of de vrijstelling wordt toegekend.

4. Overbruggingsrecht

Het kan ook zijn dat je als zelfstandige je activiteiten moet onderbreken. Bijvoorbeeld omdat je door het coronavirus in quarantaine moet. Of omdat er te veel werknemers afwezig zijn waardoor je je activiteiten niet kan verder zetten. Of misschien ondervinden je leveranciers last en zorgt dat ook bij jou voor problemen.

Reken dan op het overbruggingsrecht. Momenteel moet je als zelfstandige je activiteit minstens één volledige kalendermaand onderbreken om recht te hebben op deze maatregel. De overheid onderzoekt momenteel om de periode terug te brengen naar 7 kalenderdagen en met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020.

U dient deze aanvraag in bij uw sociaal verzekeringsfonds.

Meer uitleg: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/overbruggingsrecht-voor-zelfstandigen-coronavirus

Premie bij tijdelijke sluiting van de onderneming

De overheid voorziet in een premie voor ondernemingen en zelfstandigen die getroffen worden door de coronamaatregelen. De ondernemers die getroffen zijn door een volledige sluiting bekomen een eenmalige premie van 4.000 euro en als ze na 21 dagen hun zaak nog moeten sluiten een vergoeding van 160 euro per dag. Voor ondernemingen die in het weekend moeten sluiten is er een eenmalige premie van 2.000 euro en als ze na 21 dagen hun zaak nog moeten sluiten, krijgen ze een vergoeding van 160 euro per dag.

Meer duidelijkheid over het aanvragen van deze premie komt er deze week. Via deze link (https://www.vlaio.be/nl/content/aanvraag-meer-informatie-over-de-corona-hinderpremie) kan je jouw e-mail adres nalaten als je info wil ontvangen over de hinderpremie omwille van sluiting.

Tijdelijke werkloosheid

Meer informatie omtrent tijdelijke werkloosheid, kan u vinden in deze link: https://www.rva.be/nl/nieuws/tijdelijke-werkloosheid-ten-gevolge-van-het-uitbreken-van-het-coronavirus-covid-19-china-en-andere-landen-getroffen-door-de-ziekte-update-15032020

U kan hieromtrent ook steeds contact opnemen met uw sociaal secretariaat.

Fiscale maatregelen

Vorige week informeerden wij u reeds omtrent de fiscale maatregelen die getroffen werden. We hernemen kort deze steunmaatregelen: https://finances.belgium.be/fr/node/10099

Het gaat om schulden op het vlak van bedrijfsvoorheffing, BTW, personenbelasting, vennootschapsbelasting en rechtspersonenbelasting.

De aanvraag hiervoor dient te gebeuren voor 30/06/2020.

Wijze van aanvraag:

 • één aanvraag per schuld, die geldt voor alle maatregelen
 • op het ogenblik van ontvangst van een aanslagbiljet of betaalbericht
 • via dit formulier
 • per e-mail of per brief
 • één enkel contactpunt voor het geheel van de maatregelen: het Regionaal Invorderingscentrum (RIC) bevoegd voor de postcode van uw woonplaats (natuurlijk persoon) of maatschappelijke zetel (rechtspersoon).

Hoe zoek je dit op:

 • Klik hier (externe link) om onze kantorengids te openen.
 • Vul bij “Filter Gemeente uw postcode of gemeente in
 • Klik op Zoeken“. U krijgt de gegevens van het bevoegde RIC (waaronder het adres en de e-mail) dat uw aanvraag zal behandelen.

Callcenter Corona

Heeft u toch nog vragen over de maatregelen voor zelfstandigen door het coronavirus? Bel gratis naar 0800 12 018 – Elke werkdag van 8 uur tot 20 uur.

We gebruiken cookies op deze website om uw gebruikerservaring te verbeteren.
Door verder te gaan, gaat u hiermee akkoord. Meer informatie